Home > Praktijk > Cobos Praktijk

Cobos Praktijk

Inleiding

Hier lees je alles over de Cobos Praktijk en de therapeut Krijn Koetsveld

Over mijzelf en de Cobos Praktijk

Mijn naam is Krijn Koetsveld. Ik heb ruim 40 jaar ervaring in het begeleiden van mensen, eerst tijdens mijn werk in de psychiatrie, daarna tijdens cursussen, trainingen en workshops. Ik kreeg daarbij steeds vaker de vraag of ik ook persoonlijke begeleiding wilde geven. Dat is uitgegroeid tot de Cobos Praktijk.

Nieuwe Psychosociale Begeleiding

De meeste klachten, problemen en ziekten vinden hun oorzaak in oude, opgeslagen emoties en energetische blokkades. Dit heeft gevolgen voor je gevoel van rust, tevredenheid en geluk. Soms is de druk zo hoog, dat je alleen nog maar onrust ervaart.

In mijn praktijk heb ik veel onderzoek gedaan naar deze klachten en steeds weer bleek dit samen te hangen met het stresssysteem: een biologische manier waarop je lichaam je beschermt tegen levensgevaar. Omdat in de huidige cultuur er vooral dreigingen zijn die niet direct levensgevaarlijk zijn, blijft je stresssysteem erg lang alert, terwijl het de opgekropte spanning niet kwijt kan in een levensreddende actie.

Tijdens deze begeleiding ontdek je hoe jouw lichaam zich het beste en gemakkelijkst van deze stressreacties bevrijd, en hoe je voorkomt dat het zich opnieuw opstapelt. Dat is een heel persoonlijk proces, dat we samen aangaan. Hoe het gaat en hoe lang je er mee bezig bent, valt tevoren dan ook niet te zeggen.

Tijdens de begeleiding kan ik gebruik maken van verschillende methoden, zoals gesprekken, oefeningen en energetische methoden. Een overzicht daarvan vind je op deze bladzijde >

Body Emotions Release Therapy (B.E.R.T.)

Oude, opgeslagen emoties kunnen hiermee heel effectief worden opgelost. Daarom vermeld ik deze methode hier nog eens. In feite is het geen 'methode', maar de puur natuurlijke manier waarop je lichaam de opgeslagen en opgekropte emoties en stressreacties loslaat. Je ontdekt eerst hoe het stresssysteem bij jou werkt, wat er is opgeslagen en welke invloed dat op je leven heeft. Vervolgens leert je B.E.R.T. in de vorm van een oefening, die je zelfstandig thuis kan doen. Dat maakt het veel effectiever, dan als je er steeds voor naar mij moet komen. Meer informatie lees je op deze bladzijde > 

Hooggevoelig, hoogbegaafd en/of helderziend ?

Als je jezelf hierin herkent, heb je ervaren dat jouw eigen manier van leven heel vaak onder druk staat. Dat levert nog meer stress en stressreacties op dan andere mensen in onze cultuur toch al oplopen. Als je daarmee verder wilt komen, de stress wil afbouwen en jouw manier van leven meer vorm en inhoud wilt geven, met zo min mogelijk stress, ben je van harte welkom.

Meer informatie en afspraak maken

Voor vragen en/of het maken van een afspraak kan je me bellen op 074-2509520, of mailen naar krijnkoetsveld@gmail.com

Voor de eerste afspraak zal ik je vragen het inventarisatieformulier in te vullen. Via deze link kan je het inventarisatieformulier openen >> Dit formulier is een ‘pdf’, die gelezen wordt door ‘Acrobat Reader’. Als je computer de lijst niet kan openen, moet je eerst Acrobat Reader installeren. Die kan je hier gratis downloaden: http://get.adobe.com/nl/reader. Daarna kan je het formulier printen.

Eerste consult: inventarisatie

Tijdens je eerste consult zullen we aan de hand van jouw verhaal en het inventarisatieformulier je situatie bespreken en een plan maken. Je krijgt de tijd om te beslissen of je daarmee aan de slag wil.

Kosten en vergoedingen

Over declaraties en kosten lees je alles op deze bladzijde >>

Mijn opleiding, kennis en ervaring

  • Verpleegkundige opleiding: Academisch Ziekenhuis Utrecht
  • HBO Inrichtingswerk: Sociale Academie den Dommel in Eindhoven
  • Ervaring en deeltijdopleidingen in groepswerk, sociotherapie, groepstherapie en systeemtherapie (gezin en familie); ontwikkeling van Deeltijdtherapie; 18 jaar ervaring met het geven van therapieën.
  •  Autogene Training en Meditatie: 4 jarige opleiding bij Jan van der Sluis; 6 jaar ervaring met het geven van groepscursussen; 18 jaar ervaring in individuele therapie.
  • Energetisch werk: Reiki 1 en 2, Shamballa 1 t/m 4, Shamballa Basic, Shamballa 13 D, Teacher opleidingen Shamballa Basic en Shamballa 13 D, Magnified Healing, Kristalhealing, Edelsteenelixers, Energetisch veranderen van ruimten, huizen en gebieden, Ontwikkeling van Shekinah en Lemniscaat energieën (samen met dochter Karin). Dit alles groeide uit naar en kwam samen in 'De werking van het Quantum Veld'. Ruim 10 jaar ervaring met het geven van cursussen en workshops in energiewerk.
  • Individuele begeleiding: Ruim 25 jaar ervaring met natuurlijke heling en persoonlijke begeleiding binnen de Cobos Praktijk en mijn gepersonaliseerde opleidingen.
  • Bewustzijnswerk: Ontwikkeling van inzichten rond de Bewustzijnsvormen, schrijver van het boek “Volgroeid Bewustzijn”, over de ontdekking van de Bewustzijnsvormen.
  • Emotioneel lichaamswerk: eigen ontwikkeling van ‘Body Emotions Release Therapy’ (B.E.R.T.). Ruim 10 jaar ervaring met deze nieuwe therapievorm

Mijn visie

Ik ga uit van de onderstaande principes, die met elkaar samenhangen en elkaar ondersteunen. Problemen in één van deze gebieden kunnen ook andere aspecten uit balans brengen, en verbetering van één aspecten heeft dus ook positieve gevolgen voor de andere gebieden.

Hoewel ik deze principes dus als één samenwerkend geheel zie, benoem ik ze hier afzonderlijk. Dit kan helpen als we de kern van je probleem willen vinden.

In de onderstaande blokken lees je hoe ik deze principes hanteer. Klik op de blauwe balk om die te openen: 

Psyche

Als je je niet prettig voelt, kan dat komen door onverwerkte emoties, doordat je in een situatie leeft die niet bij je past of doordat je op een andere manier tegen de wereld aankijkt dan de meeste mensen om je heen. Ik zoek samen met jou uit wat de oorzaak is van je gevoelens. Daarna werken we aan het opheffen of verwerken ervan, zodat je je vrijer gaat voelen en creatiever wordt.

Maatschappelijke situatie

Als je je niet gelukkig voelt, heeft dat ook altijd gevolgen voor je werk en je maatschappelijke contacten, zowel zakelijk als privé. Als zo’n situatie langer duurt, worden de gevolgen vaak zo groot, dat je je alleen al daardoor ongelukkig voelt. Ik vind het van belang om samen met jou uit te zoeken of je werk en/of relaties de oorzaak zijn, dan wel dat de oorzaak ergens anders ligt. Als we die hebben gevonden en we werken aan een oplossing, heeft dat direct gevolg voor je maatschappelijke situatie. Daarom kijken we samen of daarin iets moet veranderen en hoe we dat kunnen doen.

Als het nodig is schakelen we hulp in van maatschappelijke instanties, om bijvoorbeeld een vastgelopen situatie met uitkering, werk, e.d. weer vlot te trekken.

Energie

Ik onderschrijf van harte en volmondig de stelling dat alles energie is. Dat betekent dat ook ‘bewustzijn’ energie is. Maar ook ‘gedachten’ en ‘emoties’. Als het zinvol is, leer ik je te begrijpen hoe de energiefrequenties van jouw gedachten, je gevoelens en je manier van waarnemen inwerken op je lichaam. Te lage frequenties kunnen je lichaam namelijk ziek maken. Er zijn heel gemakkelijke oefeningen waarmee je zelf de frequentie van jouw energie zo ver kan verhogen dat het genezend werkt voor je lichaam en je geest.

De energiestroom

Als  je het principe van energie (zie vorige blok) begrijpt, wordt het ook duidelijk dat lichamelijke klachten, waarvan je niet nog niet direct ziek geworden bent, altijd te maken hebben met een beperking van jouw energiestroom. Die kan je verbeteren door de manier waarop je je gedraagt, je persoonlijke instelling en hoe je omgaat met je emoties en gedachten en die waar nodig te veranderen. Ook kan ik de energiestroom in je lichaam en de energievelden rond het lichaam met behulp van energie met hoge frequenties veranderen. In de praktijk gebruik ik daar verschillende energiebehandelingen voor. Het kan zijn dat ik je simpele energieoefeningen leer, zodat je er thuis zelf mee door kan gaan.

Afvalstoffen

Afvoer van afvalstoffen is heel belangrijk, want ze werken als vergif. De afvoer heeft niet alleen betrekking op je lichaam, maar ook op je geest, want ook door gedachten en gevoelens kan je de afvoer van afvalstoffen beperken of juist stimuleren. Als een gemakkelijke en snelle manier om het lichaam in deze taak te ondersteunen, vind ik het belangrijk dat je je lichaam letterlijk met schoon water ‘doorspoelt’. Hoewel ons drinkwater chemisch goed schoon is, is de energetische frequentie meestal (veel) te laag. Het kan zijn dat ik je daarom leer hoe je zelf met een simpele methode de frequentie van water, maar ook dranken en voedsel kan verhogen tot een voor jou optimaal niveau.

Voeding

Veranderingen in voelen, denken en waarnemen gaan vaak gepaard met veranderingen in de behoeftes van je lichaam. Ik ben daar alert op, maar het beste is natuurlijk dat je het ook zelf in de gaten houdt. Het kan nodig zijn dat we bespreken of en welke andere voedingsstoffen je kan gebruiken. Zo nodig leer ik je een simpele methode om zelf te achterhalen of iets op dit moment wel of niet goed is voor je lichaam. Daarnaast ben ik ook alert op mogelijke tekorten. Ons ‘normaal’ verkrijgbare voedsel vertoont vaak tekorten en is vaak uit balans. Als we vermoeden dat dit bij jou problemen geeft, laten we een test doen. Het kan nodig zijn, om samen aan een stapsgewijs veranderen van je eet- en drinkpatroon te werken.

Deze principes komen terug in de verschillende werkvormen die ik gebruik. Een overzicht daarvan vind je op deze bladzijde >>

Privacy

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen. Door op deze uitklapbalk te klikken lees je hoe ik dat doe.

Je privacy

Je privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je lichamelijke en psychische gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
- Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
- Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
- Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn dan geanonimiseerd).
- Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor mijn financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de nota

De nota die je ontvangt kan je niet declareren bij je zorgverzekeraar. Wel kan je de kosten opnemen bij je belastingopgave. Daarom vermeld ik deze gegevens op de nota:
- je naam, adres en woonplaats
- de datum van de behandeling
- een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld 'persoonlijke therapie en begeleiding', 'natuurgeneeskundige behandeling', 'coaching' of 'psychosociaal consult'
- de kosten van het consult

Klachtenregeling

Door op de onderstaande uitklapbalk te klikken kan je mijn klachtenregeling lezen.

Klachtenregeling

Informatie verstrekking Wkkgz voor cliënten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het je vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt je via de website van Zorggeschil.

Contact
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk geldt, vindt je op de website van Quasir
De geschillenregeling van Zorggeschil zal je in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.