Home > Praktijk > Werkvormen

Werkvormen

Inleiding

Op deze bladzijde vind je een overzicht van de werkvormen die ik in de praktijk gebruik. Klik op de blauwe balk van je keuze om de tekst te lezen:

Body Emotions Release Therapy

De informatie over ‘Body Emotions Release Therapy’ (B.E.R.T.) wordt binnenkort vermeld op deze pagina >

Gesprekken

Een gesprek heeft het doel om je huidige situatie samen in kaart te brengen. Daarmee omschrijven we ook de punten waaraan gewerkt zal gaan worden. Als het nodig is gaan we dieper in op je situatie om oude patronen die je nu tegenwerken, aan het licht te brengen. Om te ontdekken hoe je die kan veranderen, uiteraard.

Bewustzijnsvormen

Ik werk ook met het door mij ontwikkelde model ‘Bewustzijnsvormen’: hoe kijk je naar jezelf, de ander en de wereld? Wat hoort daarin echt bij jou en wat is aangeleerd? Dit is er rechtstreeks op gericht om datgene te kunnen doen dat echt bij jou past.

Channeling

Eén van de Bewustzijnsvormen is het ‘Alomvattend Bewustzijn’, waarin buitenzintuiglijke communicatie, zoals channeling, van nature voorkomt. Als het nodig is, gebruik ik channeling om meer inzicht in je situatie te krijgen. Maar dat is zeker niet ‘de enige waarheid’ en daarom bespreek ik deze informatie altijd met je. Als het klopt, reikt het vaak nieuwe openingen en inzichten aan. Je bepaalt zelf of je er wel of niet iets mee wil doen.

Autogene Training en Meditatie

Autogene Training werkt diep ontspannend en bevordert het natuurlijk herstel van je lichaam. Afvoer van afvalstoffen en gifstoffen wordt bevorderd en je voelt je rustig en helder. Je slaap verbetert en je komt (weer) in balans.

Als je aanleg hebt voor buitenzintuiglijke contact, is Autogene Meditatie een methode waarmee je leert om dit contact te maken en te houden. Deze meditatievorm werkt als opstapje om je eigen vorm van buitenzintuiglijk contact (verder) te ontwikkelen.

Autogene formules en Mantra's

Autogene formules zijn net als mantra’s vaste zinnen die je door de gedachten laat gaan. Tijdens de diepe ontspanning van A.T. of meditatie werkt dat herprogrammerend in je onderbewuste. Zo kunnen belemmerende gedachtepatronen, gedragspatronen en andere gezondheidbelemmerde factoren omgevormd worden in ondersteunende, meewerkende en gezondheidsbevorderende factoren. Het verschil tussen Autogene formules en mantra’s is de herkomst: de formules maak ik samen met jou op basis van de aanwijzingen van de grondlegger van Autogene Training. Mantra’s ontwikkel ik ook samen met jou, maar die vinden hun oorsprong in gnostische, oosterse, of een andere wijsheidsleer.

Oefeningen

Het kan zijn dat we afspreken dat je bepaalde oefeningen thuis doet. Daarbij gaat het er om dat jij zelf en/of je lichaam went aan een nieuwe manier van doen of zijn. We passen de oefening zó aan, dat het voor jou gemakkelijk is om te doen. Elke bijeenkomst kijken  we naar het resultaat.

Energiewerk

Ik gebruik energiewerk op de manier waarop ik dat ter plekke vanuit het Quantum Veld aangereikt krijg. Ik ben slechts het 'doorgeefluik' van de energie, dus ik stuur niets. Dit proces gaat altijd gepaard met channeling. Wel kan ik kristallen gebruiken om de energiestroom te versterken, of heel geconcentreerd op één punt te werken (bijvoorbeeld bij het opheffen van een energetische blokkade).

Energiewerk met water, voedsel en dranken

Het is soms zinvol om te leren hoe je zelf door middel van energiewerk met je handen en het gebruik van een mantra de energiefrequentie van water kan verhogen tot een voor jou optimaal niveau. Dat kan je dan ook doen met dranken en voedsel. Dit helpt je lichaam te herstellen, verhoogt sterk de mogelijkheid om afval- en giftstoffen af te voeren en bevordert je mogelijkheden voor buitenzintuiglijk contact.

Maatschappelijke situatie

Je werk, relaties en financiën (je ‘maatschappelijke situatie’) zijn uiteraard van belang om te kunnen leven, zoals jij dat wilt. Daarom kijken we daar ook naar en als dat nodig is, schakelen we hulp in.

Quantum Biofeedback

Deze methode kan ik voorstellen om een zo objectief mogelijke screening en diagnose op het vlak van je energiehuishouding, emotionele en spirituele processen, ziekten, voedingstoffen, vitaminen en mineralen te krijgen. Ik doe dit niet zelf, maar verwijs je naar een therapeut, die bij mij in de buurt praktijk houdt. We bespreken samen de resultaten en maken zonodig een plan (soms ter aanvulling van het plan dat je samen met die therapeut maakt). Als uit deze screening blijkt dat je het best in de natuurgeneeskundige praktijk van die therapeut geholpen kan worden, blijf je in die praktijk voor dat deel van je genezingsproces. Het kan ook zijn dat blijkt dat het nodig is dat ik je voor een specifiek probleem naar je huisarts verwijs.

Massagetherapie

Massagetherapie is een vorm van ondersteuning, die veel toepassingen kan hebben. Het kan een goed hulpmiddel zijn om contact en vrede met je lichaam te krijgen. Het kan ook gebruikt worden als methode om je lichaam te helpen herstellen, doordat massagetherapie kan helpen afvalstoffen sneller af te voeren en spieren los te maken. Ik doe dit niet zelf, maar verwijs naar Maria ter Beek, die haar praktijk voor massagetherapie op hetzelfde adres heeft als waar mijn praktijk is.

 

Terug naar de homepage van de praktijk >>

Naar kosten en vergoedingen >>