Home > Inschrijven > Inschrijven

Inschrijven

Op deze pagina kun je inschrijven voor activiteiten van Krijn Koetsveld.

Inschrijfmogelijkheden

Voor een Gepersonaliseerde Opleiding of Begeleiding in de Cobos Praktijk

Stuur een mailtje naar krijnkoetsveld@gmail.com of gebruik het onderstaande inschrijfformulier.

Voor andere activiteiten

Inschrijving voor een lezing gebeurt vaak bij de organisator of aan de zaal. Ook de inschrijving voor een workshop kan soms bij een afzonderlijke organisator gebeuren. Check dus s.v.p. de aankondiging van de lezing of workshop!

Als de inschrijving centraal door Cobos wordt georganiseerd, wordt je verwezen naar het inschrijfformulier onder aan deze bladzijde.

Inschrijven voor activiteiten via Cobos Reserveringen

On-line: Je kan inschrijven via onderstaand inschrijfformulier.

Mail: Je kunt ook een mailtje sturen naar Cobos Reserveringen met je gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en de naam, plaats en datum van de workshop).

Zie ook ons privacybeleid.

Algemene voorwaarden voor deelnemers

Inschrijving opleidingen, begeleiding, lezingen, workshops

Aanmelding voor een activiteit gebeurt door bij Cobos Reserveringen voor die bepaalde activiteit je naam, adres, telefoonnummer en je e-mail adres op te geven.

Na deze aanmelding krijg je, zo nodig na overleg, een bevestiging per mail. Daarmee is je inschrijving een feit. Je gaat daarmee een overeenkomst aan met Cobos, voor het totale bedrag, zoals dat in de bevestiging, die je per mail is toegezonden, staat vermeld. Cobos levert daarvoor de activiteit, die in die bevestigingsbrief wordt vermeld.

Voor de Begeleiding in de Cobos Prakrtijk en voor de Gepersaonaliseerde Opleidingen wordt je per mail de nota gestuurd, conform de gemaakte afspraken in de bevestiging.

Als je je voor een door Cobos georganiseerde lezing of workshop inschrijft en in Nederland woont, kan je het in de bevestiging vermelde bedrag in twee termijnen betalen: het inschrijfgeld en het zogenoemde 'restbedrag'. Het inschrijfgeld moet binnen twee weken na ontvangst van de bevestigingsbrief zijn overgemaakt op de Cobos rekening. Het inschrijfgeld is niet retourneerbaar, tenzij de activiteit vol zit of niet doorgaat.

De datum waarop het restbedrag uiterlijk moet zijn bijgeschreven op de Cobos rekening, staat eveneens in de bevestiging vermeld.

Als je buiten Nederland woont, is betalen in meerdere termijnen niet mogelijk. Het totale bedrag moet dan binnen twee weken na de bevestiging van inschrijving zijn overgemaakt op de Cobos rekening.

In alle situaties geldt dat als je binnen een termijn van vier weken, voorafgaand aan de activiteit inschrijft, het totale bedrag binnen twee weken op de Cobos rekening moet zijn bijgeschreven, maar in elk geval voor aanvang van de activiteit.

Annuleringsregeling

Algemeen geldt:

  • Voor elke activiteit wordt een afzonderlijke annuleringsregeling bepaald. Die annuleringsregeling wordt in de bevestiging vermeld.
  • De voor die activiteit geldende annuleringsregeling is voor iedereen en in alle situatie hetzelfde.
  • Annulering is alleen schriftelijk mogelijk (per brief of per e-mail) en is pas geldig na onze bevestiging.
  • In de bevestiging wordt de datum aangegeven tot wanneer annulering mogelijk is. Doorgaans is vanaf 4 weken voor aanvang van de activiteit annulering niet meer mogelijk en is men het totale bedrag verschuldigd.
  • Bij tijdige annulering wordt het betaalde bedrag met aftrek van het inschrijfgeld terugbetaald.
  • Cobos is gerechtigd de annuleringsvoorwaarden per activiteit aan te passen, afhankelijk van de annuleringsvoorwaarden van het centrum waar de activiteit gegeven wordt en de voorwaarden van de trainer. Annuleringsvoorwaarden die van deze algemeen geldende annuleringsregeling afwijken, worden in de bevestiging bekendgemaakt.
  • Als de activiteit door Cobos wordt geannuleerd, wordt het totaal betaalde bedrag teruggestort.
  • Cobos kan in mails volstaan met verwijzing naar de algemene annuleringsvoorwaarden op de website van Cobos.

Inschrijfformulier

Vul onderstaand inschrijfformulier in en klik op de knop 'Versturen' om je in te schrijven voor een activiteit van Cobos. Mail ons voor eventuele vragen of onduidelijkheden.

Persoonlijke gegevens
Aanhef:
Naam:
Postadres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Activiteit
Type activiteit:
Gepersonaliseerde Opleiding
Begeleiding in de Cobos Praktijk
Naam activiteit:
Plaats activiteit:
Datum activiteit:
Accommodatie
Gewenste
accommodatie
:

Type kamer:
, vul eventueel in:
samen met:
Aankomst en
vertrek
:

arriveren op:
arriveren om:

vertrek op:
vertrek om:
Dieet
Dieet:
  vul hieronder het soort dieet in of de producten die je niet eet:
Nota
Wil je een nota ontvangen?
Opmerkingen
Eventuele
opmerkingen: