Home > Organisatie > Organiseren van een activiteit

Organiseren van een activiteit

Het Cobos Organisatiebureau organiseert zelfstandig en samen met locale en (inter-) nationale organisatoren lezingen en workshops.

Deze bladzijde is bedoeld als voorbereiding om samen met Cobos een activiteit te organiseren. Dat omvat de volgende stappen:

1. Kies eerst de activiteit die je wil organiseren

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten. Klik op de blauwe balk van je keuze.

Bewustzijnsvormen Thuis

Wil je een bijeenkomst van Bewustzijnsvormen (BZV) Thuis bij jou organiseren? Bel dan met Krijn Koetsveld: 074-2509520, of per mail.
Voor BZV Thuis gelden vaste bedragen (er zijn dus geen berekeningen nodig, zoals bij de andere activiteitenvan BZV).
Voor jou, als organisator is de avond gratis. De deelnemers betalen € 25,- per persoon. Als iemand één of meerdere mensen meeneemt betaalt ieder € 20,-. De overige stappen hieronder zijn voor BZV Thuis niet nodig.

Bewustzijnsvormen: lezing, dag- en weekendworkshop

Meer informatie over Bewustzijnsvormen en de lezing, dag- en weekendworkshop lees je op deze website >>

Als je weet welke activiteit van BZV je wilt organiseren, kan je op deze bladzijde meer lezen over de kosten. Op deze pdf vind je verschillende rekenvoorbeelden.

Daarna ga je verder met stap 2 (hieronder).

Cursussen Lemniscaat energieën

Een overzicht van de cursussen rond de lemniscaat energieën vind je op deze pagina van de Shekinah website.

Kristal cursus en Earth healing

Kristal workshop: Om deelnemers met de verschillende mogelijkheden van het werken kristallen te leren, is een cursus van een weekend (vrijdagavond t/m zondagmiddag, totaal ongeveer 20 uur) een goed uitgangspunt. In een dag (ongeveer 7 uur) is het mogelijk een eerste kennismaking met het werken van kristallen te geven.

Earth Healing: De tijd die voor earth healing nodig is, is direct afhankelijk van de plaats en de tijd die nodig is om te inventariseren wat er speelt en gedaan moet worden. Daarbij komt uiteraard de tijd die nodig is voor de energetische transformatie. Normaal gesproken is daar tenminste een hele dag voor nodig. Als je de earth healing wil combineren met een cursus om deelnemers te leren zelf dit werk te doen, kan je het beste een heel weekend organiseren (vrijdagavond t/m zondagmiddag).

2. Kies nu of je de activiteit samen of alleen door Cobos wil organiseren

Deze twee mogelijkheden hangen samen met je situatie:

  • een bestaande groep (bedrijf, school, vereniging, klantenbestand)
  • een open inschrijving (bijv. bij een festival)

Een bestaande groep kan direct inschrijven bij de contactpersoon van die groep. Voor een open inschrijving heeft Cobos een on-line inschrijfmogelijkheid.

3. Datum en plaats

Waarschijnlijk ga al uit van een bepaalde datum. Het is aan te bevelen om daarover zo vroeg mogelijk te overleggen. Het is ook handig om na te denken over de plaats: waar kan de lezing of workshop plaatsvinden, is de grootte geschikt voor het verwachte aantal deelnemers? Het is ook handig je weet wat de kosten zijn van huur en catering of die kan achterhalen.

4. Contact opnemen

Voor de organisatie heb je contact met Krijn Koetsveld. Hij verzorgt samen met jou de organisatie, de planning, vorm van reserveren, etc.

Daarnaast kan je contact krijgen met Maria ter Beek. Zij verzorgt de (financiële) administratie van de activiteiten.

Neem contact op met Krijn Koetsveld via mail: krijnkoetsveld@gmail.com, of telefonisch: 074-2509520, maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur

5. Overleg en offerte

Alle details worden in gezamenlijk overleg uitgewerkt. Zodra de organisatie vorm gekregen heeft, wordt e.e.a. uitgewerkt in een plan. Daarin worden alle afspreken beschreven. Op basis van het plan wordt een offerte gemaakt.

Daarin staan alle kosten beschreven. Die bestaan uit twee delen:

  • de kosten van de organisatie
  • de kosten van de trainer

Het plan en de offerte krijg je toegestuurd, om te beoordelen en te accorderen.

6. Overeenkomst

Door het gezamenlijk accorderen van het plan en de offerte ontstaat een overeenkomst, waarna de activiteit volgens de gemaakte afspraken wordt georganiseerd en uitgevoerd.