Home > Organisatie > Organiseren van een activiteit

Organiseren van een activiteit

Het Cobos Organisatiebureau organiseert zelfstandig en samen met andere organisatoren lezingen en workshops.

Deze bladzijde is bedoeld als voorbereiding om samen met Cobos een activiteit te organiseren. Dat omvat de volgende stappen:

1. Kies eerst de activiteit die je wil organiseren

Hieronder vind je een overzicht van de activiteiten. Klik op de blauwe balk van je keuze.

Lezing Quantum energieën

Een lezing rond de Quantum energieën gaat in op aspecten zoals die beschreven zijn bij de opleiding 'De Werking van het Quantum Veld'. Zie deze pagina van de Shekinah website.

Kristal cursus

Kristal workshop: Om deelnemers met de verschillende mogelijkheden van het werken met kristallen te leren, is een cursus van een weekend (vrijdagavond t/m zondagmiddag, totaal ongeveer 20 uur) een goed uitgangspunt. In een dag (ongeveer 6 uur) is het mogelijk een eerste kennismaking met het werken van kristallen te geven.

2. Kies nu of je de activiteit samen of alleen door Cobos wil organiseren

Deze twee mogelijkheden hangen samen met je situatie:

  • een bestaande groep (bedrijf, school, vereniging, klantenbestand)
  • een open inschrijving (bijv. bij een festival)

Een bestaande groep kan direct inschrijven bij de contactpersoon van die groep. Voor een open inschrijving heeft Cobos een on-line inschrijfmogelijkheid.

3. Datum en plaats

Waarschijnlijk ga al uit van een bepaalde datum. Het is aan te bevelen om daarover zo vroeg mogelijk te overleggen. Het is ook handig om na te denken over de plaats: waar kan de lezing of workshop plaatsvinden, is de grootte geschikt voor het verwachte aantal deelnemers? Het is ook handig je weet wat de kosten zijn van huur en catering of die kan achterhalen.

4. Contact opnemen

Voor de organisatie heb je contact met Krijn Koetsveld. Hij verzorgt samen met jou de organisatie, de planning, vorm van reserveren, etc. Neem contact op via e-mail: krijnkoetsveld@gmail.com

5. Overleg en offerte

Alle details worden in gezamenlijk overleg uitgewerkt. Zodra de organisatie vorm gekregen heeft, wordt e.e.a. uitgewerkt in een plan. Daarin worden alle afspreken beschreven. Op basis van het plan wordt een offerte gemaakt.

Daarin staan alle kosten beschreven. Die bestaan uit twee delen:

  • de kosten van de organisatie
  • de kosten van de trainer

Het plan en de offerte krijg je toegestuurd, om te beoordelen en te accorderen.

6. Overeenkomst

Door het gezamenlijk accorderen van het plan en de offerte ontstaat een overeenkomst, waarna de activiteit volgens de gemaakte afspraken wordt georganiseerd en uitgevoerd.