Home > Home > Krijn Koetsveld

Krijn Koetsveld

Informatie over Krijn Koetsveld, de grondlegger van Cobos, de Cobos Praktijk en mijn Gepersonaliseerde Opleidingen

Inleiding

Mijn naam is Krijn Koetsveld.
Mijn levensloop heb ik weergegeven in de onderstaande CV.
Ik ben de grondlegger van mijn gepersonaliseerde opleidingen: 'De Werking van het Quantum Veld', 'Quantum Therapeut', 'De cursus Body Emotions Release Therapy voor Professionals' en de 'Opleiding Nieuwe Psychosociale begeleiding'. Informatie over deze opleidingen vind je op deze website.

Curriculum Vitae

1951 - op 27 december geboren in Goes                                         
1956 - 1964 - Kleuter- en lager onderwijs in Utrecht                                
1964 - 1970 - Middelbaar onderwijs 3 jr. HBS en HAVO, in Utrecht
1971 - 1975 - Opleiding B-verpleging Academisch Ziekenhuis in Utrecht (AZU)
1975 - 1976 - B-Verpleegkundige in het AZU                                          
1976 - 1978 - Sociotherapeut in het CSZ (Psych. Ziekenhuis 'Christelijk Sanatorium') in Zeist
1979 - 1983  - Afdelingshoofd CSZ
1979 - 1983 - HBO-IW opleiding in Eindhoven
1980 - Geboorte dochter Karin
1983 - 1987 - Afdelingshoofd Therapeutische Gemeenschap CSZ
1987 - Geboorte zoon René, start energiewerk (Harmonische Convergentie)
1987 - 1989 - Parttime sociotherapeut
1987 - 1998 - Parttime huisvader
1989 - 1994 - Coördinator en therapeut Deeltijdbehandeling CSZ
1990 - 1993 - Opleiding Docent Autogene Training
1994 - Verhuizing naar Hengelo
1995 - 2000 - Initiatiefnemer en bestuurslid Literaire Salon Hengelo
1995 - Start eigen bedrijf: cursussen Autogene Training
1995 - Opleidingen Reiki (energiewerk)
1996 - 1998 - Opleidingen Shamballa MD Healing (energiewerk) bij John Armitage
1999 - Start cursussen en workshops Shamballa MDH in Enschede
2000 - Opleiding Magnified Healing (energiewerk)
2000 - 2001 - Activeringen van Shekinah (nieuw energiewerk) in Wijnaldum
2001 - Overname van het Organisatiebureau Cobos
2001 - Start van mijn workshops Shamballa MDH (in heel Nederland)
2001 - 2008 - Organisator Shamballa workshops met John Armitage
2002 - Start Earth Healing reizen
2002 - 2008 - Initiator van de Shamballa Organisatie Nederland
2003 - Initiatiefnemer van de regionale Shamballa groepen Nederland
2004 - De eerste Shekinah Winterzonnewende workshop in december
2005 - Start Shekinah workshop '7 Poorten van bewustzijn'
2005 - Rondreis met John Armitage bij regionale Shamballa groepen
2006 - Initiatief tot Shamballa Basic, i.s.m. met John Armitage
2006 - Initiatiefnemer van het Shamballa Festival
2007 - Start internationale workshops Shamballa en Shekinah
2008 - Begin van de integratie van Shekinah met andere vormen van energiewerk
2008 - Start van het Shekinah Festival
2010 - Start Cobos Praktijk (individuele psychotherapie en coaching)
2010 - 2011 - Studie voor en schrijven van het boek 'Volgroeid Bewustzijn'
2010 - Integratie Shekinah en Sedana energieën tot 'lemniscaat energieën' i.s.m. Karin
2011 - Beëindiging van mijn Shamballa workshops
2011- Start lezingen en workshops rond de drie Bewustzijnsvormen.
2012 - Het boek 'Volgroeid Bewustzijn' wordt uitgebracht; meer lezingen en activiteiten
2012 - Introductie van de door mij ontwikkelde 'Body Emotions Release Therapy (B.E.R.T.)
2012 - Energiewerk rond transitie in december 2012: theorie en praktijk i.s.m. groep
2013 - Start ontwikkeling theorie en methodiek rond stressprogrammering en -reset
2014 - Start proefworkshops stressprogrammering en -reset i.c.m. energiewerk i.s.m. Karin
2015 - Ontwikkeling van PSBK lessen o.b.v. de PLATO eisen
2015 - 2020 - Lesgeven van de PSBK opleiding aan de Energieschool
2016 - 2020 - Ontwikkeling van PSBK bijscholing
2017 - Ontwikkeling van mijn Quantum Opleiding voor nieuw energiewerk
2018 - 2019 - Pilotjaar van de Quantum Opleiding aan de Energieschool

2019 -2020 - Verdere ontwikkeling van de Quantum Opleiding tot de opleidingen 'De Werking van het Quantum Veld', 'Quantum Therapeut' en 'Nieuwe Psychosociale Begeleiding'.

2021 - start van de Gepersonaliseerde Opleidingen 'De Werking van het Quantum Veld', 'Quantum Therapeut', 'Nieuwe Psychosociale Begeleiding' en 'Body Emotions Release Therapy'.

Het ontstaan van mijn gepersonaliseerde opleidingen

Ik groeide op in een protestants christelijk gezin. Vanaf mijn vroege jeugd voelde ik dat veel van wat voor mijn ouders dé waarheid was, voor mij niet klopte. Het zette me aan tot een lange zoektocht. Inmiddels zijn alle puzzelstukjes op hun plaats gevallen, al blijf ik me altijd verder ontwikkelen. Mijn zoektocht liep via een lange leer- en ervaringsroute. Eerst tijdens mijn werk in de psychiatrie. Daarna ontdekte ik Reiki en daardoor verschillende vormen van energiewerk.

Ook dat was een lange weg met veel leren, ontdekken en steeds weer vernieuwen. Ik ben daarna een praktijk gestart, zie deze bladzijde.
Ik heb veel energieworkshops gegeven. Tot ik me met een mooie groep mensen kon richten op 21 december 2012, het 'einde van de Mayakalender'. Dat bleek een intense omslag in de energie te zijn. Die nieuwe energie had een tijd nodig om te settelen en in z'n kracht te komen.
Dat heeft vijf jaar geduurd, die voor mij een intense persoonlijke ontwikkeling betekende. Ik heb toen veel van mijn oude structuren, gewoonten en al dan niet bewuste overtuigingen losgelaten. Ik heb ook in die tijd veel geleerd - en ontdekt hoe ik in harmonie met de nieuwe energie kon leven.
Ik ontdekte ook dat al deze energieën worden doorgegeven, en onderdeel zijn van één alom tegenwoordig energieveld, en dat dit op heel bijzondere manieren werkt. Het valt alleen een beetje te begrijpen via de werkingen die de quantum fysica heeft ontdekt. Daarom noem ik dit veld het 'Quantum Veld'.

Wat voor mij de cirkel rondmaakt, is dat ik nu kan zeggen dat mijn gevoel als kleine jongen, dat er van alles niet klopte aan de waarheid van de kerk en mijn ouders, in wezen een vorm van mijn persoonlijke communicatie met het Quantum Veld is geweest. Zo weet ik nu ook, dat het informatie uit het Quantum Veld was toen ik de betekenis van de soms zo bizarre ervaringen van psychotische patiënten vaak juist aanvoelde, vaak tot mijn eigen verbazing. En de soms heel gedetailleerde informatie die ik op de een of anders manier 'wist' tijdens mijn workshops, komt ook uit dit Veld.

Op dezelfde manier kreeg ik zicht op de natuurlijke manier, waarop het lichaam zich bevrijdt van opgeslagen stressreacties en -energieën. Na veel zelf oefenen heb ik ervaring opgedaan met vrienden met wie een heel goede vertrouwensband had. Zo ontstond een natuurlijke oefening die iedereen kan leren, en dan zelfstandig kan doen. Alle ervaringen kwamen samen in de opleiding 'Body Emotions Release Therapy' (B.E.R.T.) Informatie over deze opleiding vind je hier.

In 2017 werd ik gevraagd om een nieuwe, geaccrediteerde opleiding in energiewerk te ontwikkelen. Samen met een mooie groep heel gemotiveerde studenten heb ik een prachtig jaar beleefd. Maar een tweede jaar zat er niet in, volgens de organisator. Daarna diende zich een andere organisator aan, die ook afhaakte. Dat was voor mij het signaal me tot het Quantum Veld te richten: "Wat is hier de bedoeling van?"

Het antwoord was dat een opleiding regels, voorschriften, accreditaties en andere eisen voor erkenning heeft, die uitgaan van wat anderen nodig en zinvol vinden voor de studenten. Terwijl de energie meer en meer de persoonlijke eigenheid, het unieke van elk mens, zijn/haar geaardheid, talenten en uitdagingen en daarmee de eigen, persoonlijke ontwikkeling voorop stelt. Ik zag dat ik werd uitgenodigd om heel persoonlijk met mensen op te trekken, die zich willen ontplooien in hun volkomen eigen manier om te leven en te werken, in harmonisch contact met het Quantum Veld.
En dus zag ik af van een groepsgerichte opleiding.

Je kan op drie manieren ontdekken hoe je kan leven en werken met het Quantum Veld:
1. Door de gepersonaliseerde opleiding 'De werking van het Quantum Veld'. Daarbinnen kan je kiezen voor de persoonlijke versie of de versie die gericht is op toepassing in je (complementaire) praktijk. Informatie over deze opleidingen vind je hier.

2. Door het accent te leggen op de nieuwe manier om psychosociale problematiek te benaderen en te behandelen. Informatie over deze opleiding vind je hier.

3. Door het accent te leggen op je therapeutische werk binnen je eigen (complementaire) praktijk. Dat is de opleiding tot 'Quantum Therapeut. Informatie over deze opleding vind je hier.

Krijn Koetsveld.

Activiteiten

Naast de Gepersonaliseerde Opleidingen begeleid mensen individueel via mijn Cobos Praktijk als Complementair Psychosociaal Therapeut

En ik ondersteun en begeleid andere therapeuten d.m.v. gerichte Supervisie. Dat kan zowel in persoonlijk contact in Hengelo, als ook op afstand via Skype of een andere vorm van beeldbellen.

Contact

Als je me persoonlijk wil spreken kan je me bereiken door te mailen naar krijnkoetsveld@gmail.com.

Krijn Koetsveld.