Home > Home > Krijn Koetsveld

Krijn Koetsveld

Informatie over Krijn Koetsveld, de initiatiefnemer van het Cobos Organisatiebureau en de Cobos Praktijk

Inleiding

Mijn naam is Krijn Koetsveld. Ik ben de grondlegger van Shekinah en de theorie van de drie bewustzijnsvormen.

In meer dan 30 jaar ben ik steeds dieper doorgedrongen tot de praktische essentie van oude kennis, via boeken, oude geschriften en een directe, persoonlijke en open verbinding met het alomvattend bewustzijn.

Meer over mijn levensloop lees je in de onderstaande CV.

Shekinah is sinds 2000 langzamerhand vanuit de praktijk ontstaan. Elk aspect werd tijdens meerdere workshops uitgewerkt. Het resultaat was een groot aantal diep doorvoelde en beproefde methoden, die uitgaan van een heel oorspronkelijke manier van kijken en ervaren.

De methoden richten zich op vele gebieden van leven, leren en ontwikkelen; ze zijn heel praktisch en worden zo aangereikt dat je ze gemakkelijk thuis kan blijven doen.

Daarbij zijn ook nieuwe methoden waarmee je eenvoudig kan omgaan met de kosmische en aarde energieën. Bij veel methoden van energiewerk is er een bepaalde grens, of afbakening van de methode. Dat is bij Shekinah niet het geval: de ontwikkeling is steeds verder gegaan, gaat nog steeds door en heeft intussen elke vastgelegde vorm ontstegen. Daardoor kan je er mee omgaan op de manier die het beste bij jou past.

Ik gebruik deze en andere methoden zowel tijdens de Shekinah activiteiten als in de Cobos Praktijk. Over een aantal van deze methoden kan je meer lezen op deze bladzijde van de Shekinah website. Op deze bladzijde vindt je praktische informatie over de Shekinah activiteiten.

Over de theorie van de drie bewustzijnsvormen heb ik het boek ‘Volgroeid Bewustzijn’ geschreven. De drie bewustzijnsvormen worden uitgewerkt in een lezing en meerdere workshops; zie de website www.bewustzijnvormen.nl

Curriculum Vitae

1951              op 27 december geboren in Goes                                         

1956 - 1964    Kleuter- en lager onderwijs in Utrecht                                

1964 – 1970   Middelbaar onderwijs in Utrecht                                         

1971 – 1975   Opleiding B-verpleging Academisch Ziekenhuis in Utrecht

1975 – 1976   B-Verpleegkundige in het AZU                                          

1976 - 1978    Sociotherapeut in het CSZ in Zeist

1979 - 1983    Afdelingshoofd CSZ en HBO-IW opleiding in Eindhoven

1980              Geboorte dochter Karin

1983 – 1987   Afdelingshoofd Therapeutische Gemeenschap CSZ

1987             Geboorte zoon René

1987 – 1989   Parttime sociotherapeut

1987 – 1998   Parttime huisvader

1989 – 1994   Coördinator Deeltijdbehandeling CSZ

1990 – 1993   Opleiding Docent Autogene Training

1994              Verhuizing naar Hengelo

1995 – 2000   Initiatiefnemer en bestuurslid Literaire Salon Hengelo

1995              Start eigen bedrijf: cursussen Autogene Training

1996 – 1998   Opleidingen Shamballa MD Healing bij John Armitage

1999              Start cursussen en workshops Shamballa MDH in Enschede

2000 – 2001   Activeringen van Shekinah in Wijnaldum

2001              Overname van het Organisatiebureau Cobos

2001              Start landelijke workshops Shamballa MDH

2001 – 2008   Organisator Shamballa workshops met John Armitage

2002              Start Earth Healing reizen

2002 – 2008   Initiator van de Shamballa Organisatie

2003              Initiatiefnemer van de regionale Shamballa groepen Nederland

2004              De eerste Shekinah Winterzonnewende workshop in december

2005              Start Shekinah workshop ‘7 Poorten van bewustzijn’

2005              Rondreis met John Armitage bij regionale Shamballa groepen

2006              Initiatief tot Shamballa Basic, i.s.m. met John Armitage

2006              Initiatiefnemer van het Shamballa Festival

2007              Start internationale workshops

2008              Begin van de integratie van Shekinah

2008              Start van het Shekinah Festival

2010              Start Cobos Praktijk

2010              Schrijven van het boek ‘Volgroeid Bewustzijn’

2010              Integratie Shekinah en Sedana energieën tot ‘lemniscaat                           energieën’ met Karin

2011              Beëindiging van de Shamballa workshops

2011              Start lezing en workshops rond de drie bewustzijnsvormen.

2012              Het boek ‘Volgroeid Bewustzijn’ wordt uitgebracht; start van                        lezingen en andere activiteiten rond het boek.

2012              Introductie van de nieuw ontwikkelde ‘Body Emotions Release                        Therapy (B.E.R.T.) in de Cobos Praktijk

Mijn visie

Centraal in al mijn activiteiten staat de erkenning dat elk menselijk leven een eigen, specifieke bedoeling heeft, die aansluit bij de bedoeling van het grote geheel. ‘Je bewust worden van je manier van ervaren’ betekent dat je ontdekt hoe groot of klein je eigen ‘denkraam’ is, en dat je , als je dat wil, kan vergroten. Daarmee kan je jouw manier ontdekken om met het ‘grote geheel’ te communiceren. Ik noemt dat ‘contact met het alomvattend bewustzijn’, omdat dit bewustzijn zich overal en in alle mogelijke vormen manifesteert. Dat dit contact mogelijk is, is al terug te vinden in veel oorspronkelijke geschriften van vele oude culturen. Ik ontdekte bij de bestudering daarvan praktische methoden die je kunnen helpen om dit contact te verbeteren en ik ondersteunt dit met die je helpen je bewustzijn verder uit te breiden. Dit alles helpt om belemmeringen op te lossen, je lichaam en maatschappelijke situatie weer gezond te maken en de essentie van jouw eigen leven te ontdekken en wegen te vinden om die gaandeweg te verwezenlijken.

Mijn werkwijze

Ik werk op een ambachtelijke en holistische manier. Dat wil zeggen dat ik er van uitga dat alles met alles samenhangt. Daarom ga ik uit van de situatie zoals die nu is en zal ik allereerst goed kijken en luisteren naar wat er nu speelt. Zo wordt duidelijk wat de werkelijke vragen zijn in de groep of  bij iemand persoonlijk spelen. Daarmee ga ik dan aan de slag. Daarbij kan ik putten uit alles wat ik heb ontwikkeld, maar ik gebruik alleen dat wat in de situatie van belang is. Als er iets nodig is, dat niet tot mijn vaardigheden behoort, geef ik dat aan, met, als dat mogelijk is, een verwijzing naar iemand die daarin deskundig is.

Als in een groep blijkt dat iemand meer specifieke zorg nodig heeft, die ik niet in groepsverband kan geven, verwijs ik naar mijn Cobos Praktijk, maar uiteraard is iedereen daar ook op eigen initiatief welkom.

In deze individuele begeleiding staat voor mij de hele mens centraal. Ik heb aandacht voor alles aspecten, zowel lichamelijk, psychisch, spiritueel als maatschappelijk, omdat elk van deze aspecten van invloed is op her proces van heling, ontwikkeling en het ontdekken van waar het in je leven om draait.

Praktische invulling

Samen met mijn dochter Karin geef ik informatie over de drie Bewustzijnsvormen tijdens lezingen. We geven verdere uitleg en training tijdens dag- en weekendworkshops, bedrijfstrainingen en trainingen voor professionals. Zie www.bewustzijnsvormen.nl

Tijdens de dagworkshop Shekinah – Nieuwe Dimensies kan je een volgende stap maken in je eigen ontwikkeling. Nu de aarde de dimensies boven 3D integreert, gaat het daarbij om ontwikkeling van je multidimensionele zijn. De energie werkt nu al op het niveau van 6D, zodat je 4D (gevoelens, gedachten en emoties) en 5D (leven en ervaren vanuit verschillende bewustzijnsvormen) in balans en harmonie met jezelf kan brengen. Meer informatie op deze bladzijde van de Shekinah website.

Het organiseren van lezingen, workshops en overige activiteiten wordt verzorgd door het Cobos Organisatiebureau

Ik begeleid mensen individueel via mijn Cobos Praktijk als Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut.

Contact

Als je me persoonlijk wil spreken kan je me bereiken door te mailen naar krijnkoetsveld@gmail.com of door te bellen met 074-2509520, op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.

Krijn Koetsveld.